Описание на месечна фактура

Помощ

Запознайте се с основните елементи на Вашата фактура

Настоящият интерактивен наръчник за частни и бизнес клиенти съдържа полезна допълнителна информация за основните елементи на месечната фактура. Изберете секцията, която Ви интересува и ще видите повече детайли за нея в информативния блок.

  • Първа страница на фактурата съдържа обща информация за издателя и получателя на фактурата и разбивка на дължимата сума по услуги и видове такси.
  • Обобщена таблица (само за бизнес клиенти) представя резюмирана информация за включените услуги и стойности за плащане.
  • Приложение А включва описание на активираните услуги съгласно подписания договор, както и справка за всички месечни такси за услуги и дължими суми за потреблението в конкретния период на таксуване.
  • Приложение Б е мястото, където можете да проверите детайлното потребление, описано по ден, час, продължителност и цена.

 

За частни клиенти За бизнес клиенти