Информация

Прекратяване на договора при смърт на абоната

Прекратяване на договора при смърт на абоната

При смърт на абонат на А1 е необходимо негов наследник да посети магазин от търговската мрежа на A1 и да уведоми за настъпилото събитие, като предостави необходимите документи:

  • удостоверение за наследници
  • смъртен акт (препис, извлечение от акт за смърт)

При наличие на задължения от починалия титуляр, които включват текущи задължения, фактури, отстъпка от цената на устройството или оставащи вноски на изплащане, се изисква заплащането им от наследника.

В случая не се изисква подаването на 30-дневно предизвестие за прекратяване на договора, както и не се изисква заплащане на неустойка за предсрочното му прекратяване.