Информация

Micro / Nano SIM карта

Как да получите Micro/Nano SIM карта?

  • Можете да замените своята 16K/ 64К/ 128К SIM карта с нова 4G Trio 48К SIM карта (включваща стандартна/Мicro/Nano карти) срещу 9.90 лв. с ДДС.